Առաքելություն

-Խթանել էկոլոգիապես մաքուր ռեսուրսների օգտագործումը գյուղական և քաղաքային ազգաբնակչության շրջանակներում։

-Ստեղծել հնարավորություն՝ բնական  գազը փոխարինելու արևային  էներգիայով

— Մեծացնել ՀՀ ազգաբնակչության էներգետիկ անկախությունը և վերականգվող էներգետիկայի միջոցով նվազեցնել կախվածությունը այլ էներգակիրներից