Նոյեմբերի 2023

Նոյեմբերի

Ընդունված է, որ վերականգնվող էներգետիկան դրական ազդեցություն ունի շրջակա միջավայրի վրա, քանի որ այն ի տարբերություն ջերմակայանների կրճատում է ջերմոցային գազերի արտա�